Česky English
2014

Tvorba hry

Začátky

Jak se můžete dočíst v sekci historie, první verze hry byla pro MS-DOS a grafika byla tvořena pomocí ASCII znaků. Programoval jsem ji v jazyce Turbo Pascal 7.0 a celé to tehdy vypadalo nějak takto:

"Engine" nebyl nic převratného, z dnešního pohledu naprosto chaotický kód, ale každý nějak začínal. :-)

Pomož co nejváckrát, II. generace

Další verze, také ASCII, byla mnohem propracovanější, přehrávala video, zvuky, hudbu v pozadí, měnila paletu (simulace denní doby), pršelo... Navíc jsem pro hru samotnou vytvořil nástroje pro editaci obrázků v textovém režimu (program Kresli!) a samostaný program pro vedení dialogů s postavami ve hře (nazvaný Messager). Zde screenshot z programu Kresli! s pohledem na zámek, který byl v nové verzi hry přepracován.

Několikráte zmiňovaný přehrávač ASCII videa také stojí za ukázku:

Nová hra

Teprve po definitivním zrušení všech textových verzí a přechodu na Windows začala ta pravá legrace! Rozhodl jsem se, že celá adventura bude ručně kreslená, pixel po pixelu, v nejlepším grafickém editoru všech dob - MS Paint (malování pod Windows). Velké množství obrazovek (především kolem chaloupky) jsem pouze překreslil ze staré ASCII grafiky do nové. Největěší problém však byla hlavní postava a její animace. Pro věrné znázornění jsem se uchýlil ke kroku, který realizují i velká herní studia - natočit sám sebe (nebo ostatní komparz) a pak toto ručně překreslit do hry. Ať chcete nebo ne, hlavní postava se tak trochu hýbe jako já :)

Herní obrazovky

Některé složitější obrazovky jsem si potřeboval nejprve rozkreslit na papír a ten pak jako předlohu překreslit do hry. Zde je ukázka, jak to vypadalo před a po:


Pozn.: Mapu vesnice ručně kreslila moje máma, čímž také přiložila ruku k dílu.

Finální engine

Přechodem na Adventure Game Studio se vyřešily problémy s tvorbou vlastního engine v Borland Delphi 7, ve kterém jsem původně hru plánoval tvořit. Vývoj hry v AGS vypadá nějak takto: